Ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi on meille erittäin tärkeää. Tässä suositukset kaikkiin Baaripelien tapahtumiin.  Voimme yhdessä tehdä tapahtumista turvallisempia ja estää viruksen leviämistä.Yleisötilaisuuksien rajoitukset ovat voimassa joissakin osissa Suomea. Tapahtumat jatkuvat rajatusti. 


Päivitetty 17.8.2021: Nykyiset rajoitukset eivät estä viikoittaisten tapahtumien pitämistä.
 
Tässä Avin tämänhetkinen linjaus yleisötilaisuuksista/bingosta ravintoloissa:
"Yleisötilaisuuksia ovat mm. yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset, kilpailut ja muut näihin rinnastettavat tilaisuudet. Jos esimerkiksi karaoke tai bingo on osa ravintolan jatkuvaa toimintaa, lähtökohtaisesti näitä ei pidetä yleisötilaisuuksina. "
 
Tapahtumat jatkuvat siis toistaiseksi "normaalisti" rajoitusten mukaisesti. Tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)  antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
 
Ravintolakohtaisia poikkeuksia on ja ohjeet voivat muuttua myös jatkossa.

Pelataan-turvallisesti.jpg

Lataa pelataan turvallisesti FULL HD -dia


Lataa turvallisuussuositukset kuva tästä